17.9.10

Το παιδί μου κινείται συνέχεια!!

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

«Το παιδί μου κινείται συνέχεια, τρέχει, σκαρφαλώνει, ανεβαίνει στα έπιπλα και δεν φοβάται μήπως χτυπήσει. Μέσα στην τάξη είναι απρόσεκτος, δεν μπορεί να καθίσει στην καρέκλα και αν του κάνει παρατήρηση η δασκάλα, θα κάτσει για λίγο, αλλά και καθισμένος πάλι θα κουνιέται. Δεν ακούει, όταν του λέμε να κάνει κάτι, ούτε καν περιμένει να ακούσει τι θα του πούμε. Θέλει συνέχεια να γίνεται το δικό του και βαριέται τα παιχνίδια πολύ γρήγορα».

Η κλινική εικόνα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
Τα κύρια χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι η εκδήλωση συμπτωμάτων υπερκινητικότητας και/ή απροσεξίας σε τέτοιο βαθμό που είναι δυσανάλογος με την ηλικία τους. Έτσι δυσκολεύονται πολύ να συγκεντρώσουν την προσοχή τους, να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους και να ακολουθήσουν κανόνες.

Διαγνωστικά κριτήρια
Για να τεθεί η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ, τα συμπτώματα πρέπει να έχουν πρωτοεμφανιστεί πριν το 7ο έτος της ηλικίας, να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών και να εμποδίζουν σημαντικά τη λειτουργικότητα του παιδιού σε δύο ή περισσότερα πλαίσια.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Συνήθως, λόγω της φύσης των δυσκολιών του παιδιού, απαιτείται η ένταξή του σε θεραπευτικό πρόγραμμα όπου θα αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες του παιδιού, των γονέων και των δασκάλων. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συμβουλευτική εργασία με τους γονείς βοηθά σημαντικά, για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες του παιδιού και της οικογένειας.