26.8.10

Πρόληψη δυσκολιών λόγου-ομιλίας0-6 μηνών

-Το μωρό σας αντιδρά στους ήχους, κοιτάει ή στρέφει το κεφάλι του προς την πηγή τους
-Παράγει ήχους

Παρατηρήστε αν το μωρό σας αντιδρά στους ήχους. Αν όχι, ελέγξτε την ακοή του. Αναζητήστε βοήθεια αν το μωρό σας, στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει δεν κάνει βλεμματική επαφή.

Έως 12 μηνών

- Καταλαβαίνει απλές οδηγίες
- Λέει «μαμά» και «μπαμπά»
- Ανταποκρίνεται όταν ακούει το όνομά του

Η τηλεόραση προσφέρει ελάχιστα ερεθίσματα στο παιδί. Μην το αφήνετε να κάθεται και να βλέπει πολλή ώρα γιατί δεν προάγει την πραγματική επικοινωνία.

Έως 18 μηνών

- Καταλαβαίνει απλές οδηγίες και προτάσεις
- Πρέπει να ονομάζει οικεία αντικείμενα
- Το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται

Αναζητήστε βοήθεια, αν το παιδί σας σταματήσει να μιλάει ή αν η ομιλία του παραμένει στάσιμη ή παρουσιάζει ενδείξεις ότι χειροτερεύει.

Έως 2 χρονών

- Καταλαβαίνει σύνθετες οδηγίες
- Λέει το όνομά του
- Χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις

Αναζητήστε βοήθεια αν το λεξιλόγιό του, εκτός από «μαμά» και «μπαμπά» διαθέτει ελάχιστες λέξεις, αν η ομιλία του είναι δυσκατάληπτη, αν δεν συνδυάζει 2 λέξεις για να σχηματίσει σύντομες φράσεις και προτάσεις.

Έως 3 χρονών

- Καταλαβαίνει απλές ιστορίες
- Χρησιμοποιεί προτάσεις
- Κάνει ερωτήσεις
- Χρησιμοποιεί πληθυντικό και προθέσεις

Αναζητήστε βοήθεια αν η ομιλία του παραμένει δυσκατάληπτη, χρησιμοποιεί μόνο λίγα ρήματα ή/και καθόλου άρθρα ή επίθετα, δεν χρησιμοποιεί πληθυντικό, δεν κάνει απλές προτάσεις.

Έως 4 χρονών

- Η ομιλία του παιδιού σας πλησιάζει περισσότερο αυτή των ενηλίκων όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό.

Αναζητήστε βοήθεια αν δυσκολεύεται να αρχίσει μια πρόταση ή αν επαναλαμβάνει συλλαβές ή λέξεις, χρησιμοποιεί μικρές και όχι σωστά οργανωμένες προτάσεις, η ομιλία του δεν είναι πάντα κατανοητή, δεν μπορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα.
(Πηγή: Κλίμακα, 3ο τεύχος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2004)