4.6.11

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Εκπαιδευτικά προγράμματα, για τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες των σχολικών διακοπών

4 & 5 Ιουνίου 2011: "Αφιέρωμα στο καλοκαίρι" για παιδιά 3-12 χρόνων

Καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 16 Ιουνίου - 8 Ιουλίου 2011

Προγράμματα Ιουνίου 2011 για παιδιά 3-6 χρόνων

Προγράμματα Ιουνίου 2011 για παιδιά 7-12 χρόνων

Για περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.hcm.gr/